26 czerwca (środa)
Godz. 14:00
Rozpoczęcie rekrutacji
19 lipca (piątek)
Godz. 23:59
Zakończenie rekrutacji
31 lipca (środa)
Ogłoszenie wyników rekrutacji
26 sierpnia (poniedziałek)
Godz. 14:00
Rozpoczęcie warsztatów orkiestrowych
30 sierpnia (piątek)
Godz. 19:00
Koncert finałowy ILYO